Autorką tego WebQuestu jest Barbara Masłowska.
Rebus i modyfikację szablonu Bloggera zrobił Jacek Chrabąszcz.


Ten WebQuest powstał w ramach szkolenia metodycznego 
w projekcie 
BELFER ONLINE